โขมด อีกหนึ่งชนิดของผีไทย อีกหนึ่งชนิดของผีที่เรียกได้ว...