ลางสังหรณ์ ตาเขม่น ข้างไหน เวลาอะไร หมายถึงอะไร ? สวัสด...