จะกละ ผีไทยในตำนาน “จะกละ” เป็นผีอีกหนึ่งชนิดที่คนโบราณ...