วัดพระเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์ เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใ...

ครูกายแก้ว รูปปั้นเคารพสายมูที่เป็นกระแส ครูกายแก้ว รูป...